Dalton listopad

Výukový projekt

Téma: Energetika a elektrárenství

Forma: 8 vyučovacích hodin + domácí příprava

Vyučovací předměty: fyzika, zeměpis, matematika, výtvarná výchova (Mgr. Pecinová J., Mgr. Francouzová B., Šmíd V.)

1. Obsah projektu:

1) exkurze vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové

2) beseda s odborníky z ČEZ

3) tvorba plakátu - na daný typ elektrárny, rozšíření v ČR, rozšíření ve světě, množství výroby energie v ČR, princip elektráren - jak funguje, zdroje, podíl výroby elektřiny u nás - graf, vliv na ŽP

4) tvorba informačního letáku o Hučáku v Hradci Králové

(Kde se nachází, o jakou elektrárnu se jedná, historie, kolik vyrobí energie, účel, architektura, ochranný prvky pro živočichy, na jakém principu pracuje, co jste viděli v informačním centru - z jakých části je složeno.)

5) vytvořit uspořádanou složku - př. Lapbook, leporelo....(na obnovitelné a neobnovitelné zdroje, elektrárny v ČR, elektrárny ve světě, trafostanice, první pomoc, ochrana před elektrickým proudem)

6) pokus,model elektrárny

7) tvorba vlastních prezentací na dané téma dle plakátu

Výstup:

- Uspořádaná složka

- Plakát

- Informační leták

- Prezentace na PC

- Pokus