Dalton

říjen

Vesmír

  1. Vypracuj jednu stránku do časopisu o vesmíru-zpracuj článek, text z encykolpedie,časopisu,nakresli  obrázek,na stránce uveď zdroj
  2. Zpracuj zadané téma o planetách Sluneční soustavy-ústní prezentace na konci projekt

listopad

Vesmír

Vypracuj lapbook na téma. Vesmír

-planety sluneční soustavy

-vesmírná tělesa

-kosmonati-Gagarin,Těreškovová, Aldrin,Remek,..

Model Sluneční soustavy

prezentace : prosinec