Dalton

říjen

Vesmír

  1. Vypracuj jednu stránku do časopisu o vesmíru-zpracuj článek, text z encykolpedie,časopisu,nakresli  obrázek,na stránce uveď zdroj
  2. Zpracuj zadané téma o planetách Sluneční soustavy-ústní prezentace na konci projektu
  3. beseda Kosmologie

listopad

prezentace referátů :téma Vesmír