Fyzika  6.třída


Časová dotace-2 hodiny týdně

PRAVIDLA HODNOCENÍ:

  •  ústní zkoušení
  • písemné práce malé formou pracovního listu,příkladu,testu
  • po uzavření celku větší test
  • jedna aktualita za pololetí
  • dobrovolné domácí úkoly na měsíc (vylepšení známky)
  • dalton,projekty
  • sešit :veškeré zápisy,kontrola průběžně
  • příprava pokusu
  • aktivita v hodině


porojekty:Vesmír,magnetismus-Lapbook,fyzikální veličiny