Laboratorní práce

1.Laboratorní práce

Téma: Kalorimetr, tání ledu

1. Ve škole vypracuj zadané úkoly , naměřené hodnoty si zapiš do sešitu.

2. Vypracuj doma protokol. 

Prázdný formulář protokolu laboratorní práce

Termín odevzdání -16.2.2018-8.B