Fyzika 6

Látka a těleso

-zápis v sešitě,procvičování učiva

vlastnosti látek pevných ,kapalných a plynných

zápis:https://www.jane111.chytrak.cz/F6/3.pdf