Dalton7

Dalton7

říjen

-měření běhu 60m,800m

listopad

-vyhodnocení měření průměrné rychlosti běhu na 60m,800m rychlosti chůze

-vypracování grafů a tabulek v protokolu

-vše založit do desek

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 20.11.2017