Pohyb tělesa

září

  • Opakování-fyzikální veličiny,převod jednotek

Pohyb a klid tělesa

- zápis do sešitu:učebnice str.9

Trajektorie,pohyb přímořarý a křivočarý

-zápis v sešitě,pracovní list

Posuvný,otáčivý,rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb