Opakování učiva

-fyzikální veličiny-tabulka v sešitě-pp 15.9.- 8.B 21.9.8.A,B