Opakování učiva

-fyzikální veličiny-tabulka v sešitě-pp