Fyzika 8.třída

Časová dotace-1 hodina týdně

PRAVIDLA HODNOCENÍ:

  •  ústní zkoušení
  • písemné práce malé formou pracovního  listu,příkladu,testu
  • po uzavření celku větší test
  • jedna  aktualita za pololetí
  • dobrovolné domácí úkoly  na měsíc (vylepšení známky)
  • dalton,projekty
  • sešit :veškeré zápisy,kontrola průběžně
  • příprava pokusu
  • aktivita v hodině