Fyzika 9.třída

září

Opakování: Fyzikální veličiny, Ohmův zákon-výpočty

       -zápis v sešitě

téma: Zvukové jevy

-zvukový rozruch

-Odraz zvuku

říjen

-šíření zvukového rozruchu prostředím

-tón , výška tónu

Dalton

-Ucho jako přijímač zvuku (dalton)

-Nucené chvění

-Ochrana před nadměrným hlukem

-Opakování