Fyzika 9.třída

září

Opakování: Fyzikální veličiny

téma: Zvukové jevy

-zvukový rozruch

-Odraz zvuku

říjen

-opravná písemná práce : základní fyzikální veličiny -tabulka v sešitě- 5.10.2017

-šíření zvukového rozruchu prostředím

-tón , výška tónu

Dalton

-Ucho jako přijímač zvuku (dalton)

-Nucené chvění

-Ochrana před nadměrným hlukem

-Opakování