Lapbook nebo meteorologický deník

04.02.2018

Vypracuj lapbook na téma :Změna skupenství látek

-osnova v přiloženém souboru

Termín odevzdání: druhý týden v únoru 2019

Časová dotace-3h Fy, domácí příprava