Lapbook nebo meteorologický deník

04.02.2018

Vypracuj lapbook na téma meteororlogie

-osnova v přiloženém souboru

-vyrob srážkoměr a prove´d zadané měření

Termín odevzdání: 2.3.2018

Časová dotace-2h Fy, 2h Vv, 1h Ze, domácí příprava